Zakres usług oferowanych przez naszą firmę w ramach instalacji wodno-kanalizacyjnych zawiera: projektowanie, doradztwo techniczne i wykonawstwo instalacji.

Świadczone usługi w tym zakresie obejmują:

  • instalację wody ciepłej użytkowej,

  • instalację wody użytkowej,

  • sieci wodociągowe,

  • sieci kanalizacyjne,

  • sieci deszczowe,

  • hydroforownie,

  • przydomowe oczyszczalnie,

  • stacje uzdatniania wody.