W ramach instalacji przemysłowych oferujemy na rzecz przedsiębiorstw produkcyjnych, oraz jednostek publicznych wykonawstwo m.in. rurociągów, stacji schładzania wody, instalacji pary.

Usługi w zakresie tych instalacji obejmują:

 • instalacje ciepła technologicznego,

 • instalacje gazowe,

 • instalacje ogrzewania promiennikowego,

 • instalacje sprężonego powietrza,

 • instalacje odpylające,

 • instalacje odzyskowe,

 • instalacje filtrów,

 • instalacje ppoż, tryskacze wodno-pianowe, hydranty,

 • klapy ppoż,

 • instalacje wentylacji,

 • detekcja gazu w kotłowniach i garażach podziemnych,

 • awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.