Zakres wykonanych prac obejmował branże sanitarną oraz roboty budowlane towarzyszące.

Zadanie: "Budowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu w oparciu o odnawialne źródła energii" oraz  zamówienie uzupełniające - wykonanie instalacji c.o. oraz ciepłej wody urzytkowej wraz z wykonaniem dolego źródła w ilości 12 odwierów po 100 mb każdy. Montaż pomp ciepła o mocy 43 kW.