Zakres wykonanych prac obejmował branże sanitarną oraz roboty budowlane towarzyszące.